Base

Name

Nura

Last Name

Goodson

Nickname

nuragoodson

Birthdate

March 24, 1982